DİJİTAL PAZARLAMA | Dijital Pazarlama Teknikleri

Günümüzde pazarlama yönünde eskilere nazaran oldukça büyük değişimler vardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni pazarlama araçları ortaya çıkmıştır. Kullanılan akıllı cihazlar alışveriş ve satın alma gibi eylemlerin içerisine dahil olmuştur.  Böylece pazarlama yöntem ve teknikleri de bu yönde gelişmiştir.

Digital marketing(Dijital pazarlama) bir firmanın ürünlerini veya hizmetlerini digital ortamda pazarlama sürecidir. Firmalar genellikle dijital pazarlamayı tercih etmektedir. Çünkü gelişen teknolojiyle beraber günümüzde müşteriler bu pazarları tercih etmektedir. Dijital pazarlama ile firmalar, geleneksel pazarlama yöntemlerini geride bırakarak yenileşme konusunda hızlı bir şekilde uyum sağlar. Aksi takdirde pazarlama konusundaki geleneksel teknikler kullanmak günümüzde etkisizdir. Örneğin, radyo ya da televizyon gibi pazarlama kanallarını kullanan bir firma, yenilikçi olan dijital pazarlama yöntem ve tekniklerini kullanan bir firmaya göre daha az hedef kitleye ulaşır. İnsanlar artık internet ortamında vakit geçirmektedir. Bu sebeple bir markanın ya da firmanın internet ortamındaki mobil ve diğer interaktif kanalları kullanması büyük bir avantaj olacaktır.

DİJİTAL PAZARLAMA KULLANIM ALANLARI?DİJİTAL PAZARLAMAYI KİMLER KULLANIR?
Web site sayfalarında
Blog yayınları içerisinde
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Diğer sosyal medyalar
Çevrimiçi içerikler
Markalara ait içeriklerde
Kobiler
İşletmeler
Hizmet veren diğer kurum ya da kuruluşlar
Tasarımcılar
İşletme sahipleri
Her hangi bir işin ustaları  

Dijital Pazarlama Teknikleri

 – SEO(Arama Motoru Optimizasyonu)

 – PPC(Pay-Per-Click) Görüntülü Reklam Ağı

 – Search Reklam Ağı

 – İçerik Pazarlama

 – Sosyal medya pazarlama

 – E-mail Pazarlama

SEO: Atik Soft SEO Hizmetlerinde ayrıntılı açıklamaları bulunmaktadır. Kısaca SEO, bir web sitesinin arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara denir. Bu çalışma firmalar için oldukça önemlidir çünkü pazar trafiğini canlandıracak etkiler yaratır. Büyük bir titizlikle üzerinde çalışılması gereken bir konudur.

PPC: Pay-Per-Click tıklama başı maliyet demektir. Yani tıklama maliyet ödeyerek verilen reklamlardır. Tıklamalar arttıkça marka reklamı da artış gösterecektir. PPC, pazarlama için çok önemlidir. Çünkü bu teknik ile yeniden pazarlama yöntemi kullanılır. Yeniden pazarlama yöntemi kullanıcıların herhangi bir web sayfasında tıkladığı reklam başka bir sitede karşısına çıkar. Yani reklama tıklayan kullanıcıların her biri kayıt edilir. En çok kullanılan PPC için Google Adwords bir örnektir.

Search Reklam Ağı: Web sitesinin arama sonuçlarında organik trafiğin artırılarak ücretli bir şekilde ilk 4 sırada görünmesidir. SEO’dan farkı ise ücretli olması ve verecek olduğunuz reklamların onaylanarak kabul edilmesi gerekmesidir. Pazarlamacılar genellikle web sitelerinin organik trafiğini artırmak isterler.

İçerik Pazarlama: İçerik oluşturmada markalaşmak, müşteri trafiğini yoğunlaştırmak ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla büyük bir marka bilinci oluşturulur. İçerikler bunlara dikkat edilerek hazırlanır ve yayınlanır. Pazarlamacılar bu konuda genellikle youtube platformunu tercih etmektedirler.

Sosyal Medya Pazarlama:  Markaların veya firmaların ürün ya da hizmetlerini tanıtmak amacıyla sosyal medya ortamlarını kullanarak ürün ya da hizmetlerini pazarlamasıdır. Bu pazarlama tekniğinde genellikle hedef kitlenin sayıca çok olduğu instagram ya da facebook platformu tercih edilmektedir.

E-mail Pazarlama: Firmaların ya da markaların müşterileri ile iletişim kurmak amacıyla tercih etmiş olduğu bir iletişim yoludur. Eskiden daha sık kullanılan bu teknik günümüzde de hala kullanılmaktadır. Ürün ya da hizmetlere dair indirim veya kampanyalar müşterilere bu yolla iletilir. Mail platformlarına reklamlar düşürülerek pazar trafiği artırılmaktadır.

Dijital Pazarlama Stratejileri

-Firmaların veya markaların hedef kitlelerini analiz etmeleri için bir strateji belirleme konusunda en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

-Hedef kitle analizleri sonucunda tanınan müşterilere yönelik uygun stratejiler belirlenir.

-Hedef kitlenize ait cinsiyet, yaş gibi bilgileri edindiğiniz takdirde pazarlama platformunu ya da alanını daha verimli kullanmış olursunuz.

-Google Analytics kullanarak kendinize ait web sitenizde arama yapan müşterileri bir havuzda toplayıp yeniden pazarlama tekniği ile pazarınızı canlandırabilirsiniz.

-Firmanıza uygun diğer sitelerde ya da forumlardan gelen müşteriler yoğun bir trafik oluşturmaktadır. Buralardan gelen müşteriler bir havuzda toplanarak yeniden pazarlama yöntemi kullanabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ile Neler Kazanırsınız?

-Pazarlamanıza ait gerçek sonuçları anında görme imkanı kazanırsınız.

-Dijital pazarlama ile gerçekleştirdiğiniz reklamların başarı ve sonuçlarını ölçebilirsiniz.

-Derin analizler sayesinde daha etkili reklamlara yönelirsiniz.

-Geleneksel yöntemlerin çok önünde olan dijital pazarlama ile daha çok hedef kitleye ulaşabilirsiniz.

-Oldukça düşük maliyetler harcarsınız.

-Oldukça hızlı ölçümler elde edersiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.